ZOKOR
Campagne / 2017
Opdracht: Willem de Kooning Academie
Ontwerp: Kristy Den Dulk, Bo Kusters 


Concept:
Dinis en Sem, beter bekend onder de naam ZOKOR, is een Rotterdams DJ duo. Ze zijn oorspronkelijk opgeleid tot grafisch vormgevers. Tijdens de studie jagen ze hun dromen na om een bekend DJ duo te worden. Deze campagne is een kritische reflectie op social media en de monderne vriendschappen. ZOKOR wil bewustwording creeeren voor meer face to face contact met de mensen om je heen. 

Dinis and Sem, better known by their stage name ZOKOR, is an Rotterdam-based DJ duo. They are initially trained as graphic designers. While studying they pursue their dream to become a DJ duo.This campaign is a critical reflection on social media and our modern friendships. Zokor wants to create awareness for more face to face contact with the people around you.


Mark